Neva Rajković


Neva Rajković je poslovni konsultant za upravljanje i razvoj ljudskih resursa, predavač, mentor i kouč. nevatraining1.jpg

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. 28 godina je živela i radila u Holandiji. Njena oblast ekspertize obuhvata upravljanje i razvoj ljudskih resursa, rukovođenje promenama, projektovanje, testiranje i implementaciju informacionih sistema za praćenje (razvoja) ljudskih resursa kao i održavanje različitih seminara i treninga za organizacije i pojedince, i individualni i grupni koučing. 

Neva je u različitim ulogama učestvovala u velikom broju projekata u oblasti HR konsaltinga, informacione tehnologije i razvoja lidestva, upravljanja promenama, izmedju ostalih u jednoj od najvećih svetskih banaka. Za ilustraciju nekoliko projekata u kojima je učestvovala: 

  • reorganizacija sa više od 7000 radnika suficita (ukupno 7000 FTE)
  • postavljanje internog centra za obavljanje privremenih i povremenih poslova
  • postavljanje biznis arhitekture za procese regrutacije, selekcije, zadržavanja kadrova i edukacije, a u cilju projektovanja informacionih sistema
  • implementacija HR strategija
  • definisanje informacija potrebnih za upravljanje kadrovima i izveštavanje, uključujući i IT rešenja i data warehousing
  • dizajniranje i implementacija informacionih sistema za različite oblasti HR-a
  • testiranje informacionih sistema
  • kreiranje i implementacija programa za razvoj liderstva

Kreirala je i učestvovala u kreiranju različitih materijala za edukaciju iz oblasti ličnog i organizacionog razvoja i postavila metod arhitekture liderstva za strukturalni razvoj liderskih veština i ostvarivanje maksimalnog povratka investicija iz programa edukacije i razvoja kadrova.

Dvadesetosam godina rada u internacionalnom poslovnom okruženju Zapadne Evrope, zajedno sa multidisciplinarnim obrazovanjem u oblasti kibernetike, informacione tehnologije, upravljanja ljudskim resursima i psihologije uspeha, učinili su da se uveri u presudan značaj ljudskog faktora i da se zalaže za ostvarenje potpunog ljudskog potencijala, u cilju kreiranja maksimalnih rezultata za kompanije i njihove zaposlene.

Uverena je da je sinergija menadžerskih i liderskih veština (na svim nivoima) neophodna za uspeh kompanija. Njen moto je: „Procesima treba upravljati, a zaposlenima rukovoditi.“ Da bi se to ostvarilo, potrebno je da svako, a pre svega menadžeri, lideri, rukovodioci i talenti u organizacijama (budući rukovodioci) preuzmu odgovornost i iskoriste svoj kreativni potencijal kako bi bili u stanju da to prenesu na zaposlene. Time doprinose ostvarivanju sopstvenog potencijala, kao i potencijala ljudi oko njih i njihovim organizacijama.

U Holandiji je završila i razlicite dodatne edukacije (preko 4.000 sati) u oblasti konsaltinga, informacione tehnologije, kreiranja uspeha, pozitivne psihologije, komunikacije, treninga i koučinga, razvoja liderstva i ličnog razvoja. 

U okviru projekta Kreiranje uspeha u koji vodi u Srbiji do sada je edukovala preko 2.000 polaznika. Njihova iskustva se mogu naći na sajtu Kreiranje uspeha

Više informacija o Nevi Rajković, kao i reference, mogu se naći na LinkedInu

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa Nevom, najbolje je da to učinite putem mejla office(at)nevarajkovic.com